Kim Berg

Hei,

Olen 44-vuotias naimisissa oleva perheenisä Vaasasta. Asun vaimoni Marjan ja kolmen tyttäreni kanssa Vaasan Gerbyssä. Vanhin tyttäreni Reetta on 17-vuotias, keskimmäinen Maisa on 16-vuotias ja nuorimmaisin Riia on 11-vuoden ikäinen.

Olen harrastanut elämäni aikana lähestulkoon kaikkia mahdollisia pallopelejä sekä myös valmentanut jalkapallomaalivahteja. Työn, opiskelun ja luottamustehtävien vastapainoksi pidän huolta nykyisin omasta hyvinvoinnistani pelaamalla jääkiekkoa ja viettämällä aikaa perheeni kanssa.

Ammatiltani olen röntgenhoitaja ja toimin tällä hetkellä päätoimisena pääluottamusmiehenä Vaasan keskussairaalassa. Aloitin kesäkuussa toisen kauteni Vaasan kaupunginvaltuustossa jolloin minut valittiin myös kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Kolmen valtuustokauden ja kahden hallituskauden jälkeen aloitin neljännen valtuustokauden Tehyn valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Opiskelen myös parhaillani Vaasan yliopistossa hallintotieteitä sekä johtamista, tavoitteena valmistua tulevaisuudessa hallintotieteiden maisteriksi.

Olen julkisten palvelujen puolesta puhuja sekä sukupuolten välisen tasa-arvon että oikeudenmukaisuuden puolustaja ja olen valmis tekemään hartiavoimin työtä Vaasan seudun puolesta!

Viime eduskuntavaalien jälkeen minulla on nykyisten luottamustehtävien myötä entistä vahvempi näkemys seutumme kehitystarpeista. Uusien tehtävien myötä myös yhteistyöverkostoni on laajentunut niin paikallisesti, alueellisesti kuin myös valtakunnallisesti.

Viime vuodet keskussairaalamme puolesta taistellessa sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajana ovat viimeistään osoittaneet, että menestyvä ja kehittyvä seutu tarvitsee aktiivisesti Vaasan seudun puolesta työtä tekeviä päättäjiä. Yksikään kansanedustaja, puolue, kaupunki tai seutu ei kuitenkaan pärjää yksin. Tästä syystä yhteistyön tekeminen yhteisten asioiden edistämiseksi on elintärkeää.

Vetovoimaista seutua kehittäessä yhteistyön eri sidosryhmien kanssa on toimittava. Ainoastaan yhdessä voimme tehdä Pohjanmaasta ja Vaasan seudusta entistä vetovoimaisemman, ainoastaan yhdessä voimme optimaalisesti kehittää seutumme opetussektoria, sosiaali- ja terveydenhoitoa, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, infrastruktuuria sekä myös kansainvälisiä yhteistyöverkostojamme.

Hej,

Jag är 44-årig, gift familjfar från Vasa. Jag bor tillsammans med min hustru Marja och tre döttrar i Gerby. Min äldsta dotter Reetta är 17 år, mellersta dottern Maisa är 16 och yngsta dottern Riia är 11.

Jag har under mitt liv utövat en massa olika bollsporter och tränat fotbollsmålvakter i bl.a. VPS och i FC Sport. Som motvikt till mitt arbete och mina förtroendeuppdrag försöker jag upprätthålla min kondition genom att jogga, träna på gymmet och spela ishockey.

Mitt yrke är röntgenskötare och jag arbetar för närvarande på Vasa Centralsjukhus, främst i uppgiften som huvudförtroendeman. I juni inledde jag min andra period som förtroendevald i Vasas stadsfullmäktige då jag blev vald också som ordförande för stadsstyrelsen.

Efter tre perioder i sjukvårdsfacket Tehys fullmäktige och två perioder styrelsen inledde jag nu min fjärde period som första viceordförande.

Jag ser mig som talesman för den offentligt producerade välfärdstjänster, för jämställdhet mellan könen och för rättvisa. Jag är beredd att göra en helhjärtad insats för Österbotten och för att framgångsrikt utveckla Vasaregionen.

Efter förra riksdagsvalet har jag nu, mycket tack vare mina förtroendeuppdrag, en bredare och mera insiktsfull syn på behovet av att utveckla vår region. Genom mina uppdrag har mina nätverk vuxit såväl lokalt, som regionalt och nationellt.

De gångna årens kamp för vårt centralsjukhus tillsammans med ordförandeskapet för stadsstyrelsen har visat att en framgång och god utveckling inom vår region kräver aktiva beslutsfattare i Vasaregionen.

Ingen ensam riksdagsledamot, parti, stad eller region klarar sig ändå ensam. Av den orsaken krävs samarbete och att vi kan göra saker tillsammans.
Utvecklingen av en livskraftig region kräver fungerande samarbete mellan olika intressenter och parter.

Endast tillsammans kan vi göra Österbotten och Vasaregionen ännu mera livskraftigt, endast tillsammans kan vi optimalt utveckla undervisningssektorn i vår region tillsammans med social- och hälsovården, förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar, göra nödvändiga satsningar på infrastruktur och förstärka våra internationella nätverk.